Sendika Nedir ? Ferhat KAYA

Sendika Nedir ?

Memur sendikaları, Memurların ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için Memurlar tarafından kurulan anayasal ve yasal kuruluşlardır.

Memur sendikaları, üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, işyerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, Memurların kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için; üyeleri adına, Hükümetle toplu iş sözleşmesi bağıtlarlar.

UNUTMA...
Memur Arkadaş,

Sendika Hakkın
Anayasal Güvence Altındadır!

Anayasamızın 51. Maddesi bütün Memurlara; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır.
Anayasamıza göre "Hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz." Anayasamızın 53. Maddesi, bütün Memurlara ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır.

Sendika Hakkın
Yasaların Güvencesi Altındadır!
Memur, çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara, kimseden izin almaksızın, özgürce üye olabilir.

Sendika Hakkın
Uluslararası Güvenceler Altındadır!

Devletimizin altına imza atarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de Memurların sendikal hak ve özgürlüklerini, iş güvencelerini teminat altına almıştır.

Neden Sendikalı Olmalıyız?

Yasal haklarımızı korumak ve geliştirmek, Emeğe saygı, İnsanca yaşamak, daha iyi bir ücret alabilmek,Çalışma koşullarımızı iyileştirebilmek,işyerinde söz ve karar sahibi olmak,Başta iş güvencesi olmak üzere tüm haklarımızı korumak,İşverenlerin keyfi uygulamalarına karşı durabilmek,Toplu iş sözleşmesi hakkımızı kullanabilmek için,SENDİKALI OLMALIYIZ.

Bütün Bu Haklarımızı Tek Başımıza Kazanamayız.

Ancak;
Sendikalı Olursak,
Birlik ve Dayanışma İle,
Güçlü Olursak Kazanırız.

Bu Büyük Gücü Oluşturmak Bizim Ellerimizdedir.
Sendikalı, Toplu Sözleşmeli Memurlar Bize Örnek Olmalı.
Onlar Nasıl Başardılarsa, Biz De Aynı Şekilde Başarmalıyız.
Başlamak, Başarmaktır... Başladık, Başaracağız...
İlk önce iş güvencesi için,
Daha İyi Ücret,
Daha İyi Çalışma Koşulları İçin Sendikalaşacağız!

Memur Arkadaş...
Haydi YERELHAKSEN Sendikası'na Üye Olmaya!
Haydi Dayanışmaya... Birliğe...
Adres : GMK BULVARI 40/2 KAT:2 MALTEPE / ANKARA - Telefon : (0 312) 229 03 25 - Faks : (0 312) 229 03 26