Sendika üyelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması için Cumhurbaşkanlığı’na başvurumuz

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi imzasıyla , Cumhurbaşkanlığına yapılan yazılı başvuruda, memurların sendika üyelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması, talep edildi.

Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay’ın makamına iletilen yazıda, ülkemizin korona virüs salgınına karşı mücadelesi için alınan önlemler kapsamında, memurların sendika üyelik işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yürütülebilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması talep edildi.

Yazılı başvuruda;

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca faaliyet göstermekte olan kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri 2001 yılından beri kamu personelinin ıslak imzasının bulunduğu matbu formlarla yapılmaktadır.
Üyelik formunun sendika tarafından onaylı bir örneği ilgilinin görev yaptığı kamu kurumuna gönderilmektedir. İlgilinin sendika üyeliği sıfatını kazanabilmesi için kurumu tarafından sendika üyelik ödentisinin aylığından kesinti yapılması gerekmektedir.
Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisinin ıslak imzalı çekilme formunun üç suretini ilgili kurum evrakına teslim etmesi gerekmektedir. İlgilinin çekilme talebi kurum tarafından işleme alındıktan sonra formun bir örneği ilgili sendikaya gönderilmektedir.
Üyelik kabulü ve çekilmeye ilişkin uygulanan işlemler kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalara yük getirmekte, kamu yöneticilerinin sendikalı personel üzerinde baskı oluşturmasına ve müdahalesine yol açmaktadır.
Ayrıca, her yılın Mayıs ayında sendikaların üye sayılarının tespiti için kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarındaki işyerlerinde yapılan toplantılar da zaman israfına neden olmaktadır.
Ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınına karşı Devletimizin aldığı önlemler göz önüne alındığında, sendika üyelik ve çekilme işlemlerinin yüz yüze ve ıslak imza ile yapılması, posta vb. kanalların kullanılması insan sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturmaktadır.
Bunula birlikte, Yasa gereğince 15 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde yapılması gereken üye sayıları tespit toplantıları, toplantıya katılması zorunlu kamu yöneticileri ve sendika temsilcileri açısından riskler taşımaktadır.
Kamu görevlileri sendikalarının faaliyetlerini daha demokratik bir platformda, insan sağlığı açısından daha güvenli bir ortamda, zaman ve ekonomiden tasarruf sağlanarak yapılabilmesi için kamu görevlilerinin sendika üyelik ve çekilme işlemlerinin, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

denildi.
Eklenme : 28 Mart 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK BULVARI 40/2 KAT:2 MALTEPE / ANKARA - Telefon : (0 312) 229 03 25 - Faks : (0 312) 229 03 26